Obavijest ratarima 15.05.2017.

U pojedinim usjevima žitarica primijećena je prisutnost ličinki žitnog balca (Oulema melanopus, O. lichenis). Upozoravamo proizvođače da pregledaju svoje usjeve i prate pojavu štetnika, te na vrijeme primjene mjere zaštite.

Simptomi napada vidljivi su po uskim bijelim prugama na lišću koje čine ličinke hraneći se lišćem.

Suzbijanje se obavlja kada je 10 – 15 % ličinki izašlo iz jaja ili kad se nađe po zastavici 1 – 2 žitna balca.

Moguće je izvršiti suzbijanje žitnog balca lokalno po parceli ukoliko se napad nije proširio po cijelom usjevu.

Za suzbijanje leme tj. žitnog balca mogu se primijeniti slijedeći pripravci: Proteus 110 OD, Biscaya, Fastac 10 EC, Ksrate Zeon, Cythrin Max, Decis 2,5 EC, Direkt, Kaiso, Vantex.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis