Obavijest proizvođačima uljne buče! 15.05.2017.

Proizvođači uljnih buča započeli su sa sjetvom. Neposredno prije sjetve potrebno je obaviti predsjetvenu pripremu tla sjetvospremačem ili kombiniranim oruđima. Uljna buča uzgaja se u rijetkom sklopu s razmakom redova 140 cm. Zbog širokog razmaka redova i sporijeg početnog rasta najvažniji štetni organizmi u uljnim bučama su korovi koji joj najviše smetaju u prvom dijelu vegetacije. Kritično razdoblje zakorovljenosti (KRZ) uz prihvatljiv gubitak prinosa 5 % je između 18. i 31. dana nakon nicanja.. Od jednogodišnjih korova najčešći su ambrozija, loboda, šćir, dvornici, mračnjak, kužnjak, čičak, crna pomoćnica, koštan, muhari i prosa, a od višegodišnjih osjak, slak, pirika i sirak.
Uljna buča pripada u kulture visoko osjetljive na herbicide, pa je u svijetu broj herbicida registriranih za ovu kulturu vrlo ograničen! U Hrvatskoj su za primjenu u uljnim bučama  registrirani sljedeći herbicidi: Dual Gold 960 EC, Koban 600 i Stomp aqua (tablica 1). Navedeni herbicidi primjenjuju se odmah nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em).

Koban 600 primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture (do BBCH 09). Tretiranje treba obaviti najkasnije 3–5 dana nakon sjetve. Pri tom paziti da u trenutku tretiranja klica još bude dobro prekrivena zemljom.

Stomp Aqua primjenjuje se samo kod uzgoja na mulch foliji prije nicanja ili odmah nakon nicanja ili odmah nakon presađivanja uljne buče. Sredstvo primijeniti međuredno po nepokrivenom dijelu tla između mulch folija. Kod primjene obavezno koristiti štitnik za prskanje/herbicide.

Tablica 1. Herbicidi registriranim u uljnim bučama

PRIPRAVAK

AKTIVNA TVAR

KOROVI

DOZA

KARENCA

BROJ TRETIRANJA

Koban 600

Petoksamid

Jednogodišnji uskolisni i širokolisni

2,0 l/ha

OVP*

1

Dual Gold 960 EC

S-metolaklor

Jednogodišnji uskolisni

1,25-1,4 l/ha

OVP*

1

Stomp Aqua

Pendimetalin

Jednogodišnji uskolisni i širokolisni

3,5 l/ha

OVP*

1

*OVP- ograničeno vremenom primjene

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis