Obavijest voćarima! 12.05.2017.

Proizvođačima jezgričavog voća (jabuka, kruška) preporuča se zaštita nasada protiv čađave krastavosti ili fuzikladija (Venturia spp.) kombinacijom sistemičnog i kontaktnog pripravka:

            Od sistemičnih pripravaka koristiti Dormak 40, Difcor, Indar 5 EW,  Score ili Zato plus WG
            Od kontaktnih pripravaka koristiti Captan 80 WG, Folpan 80 WG, Antracol WP 70, Dithane M-45, Polyram ili Mankozeb.

Navedeni sistemični pripravci imaju efikasno djelovanje i na pepelnicu jabuka.

Proizvođačima jabuka savjetujemo i zaštitu protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) pripravkom poput: Runner 240 SC, Calypso SC480, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP ili Boxer 200 SL.

Vlasnicima nasada šljiva savjetuje se preventivna zaštita protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i plamenjače (Polystigma rubrum) pripravkom poput: Captan 50, Mankozeb ili Pinozeb.

Proizvođačima višanja savjetujemo zaštitu njihovih nasada protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) i šupljikavosti lista (Stigmina carpophila jednim od slijedećih pripravaka: Chromodin, Captan 50 WP ili Merpan 80 WDG.

Zbog što učinkovitijeg djelovanja spomenutih pripravaka savjetujemo korištenje nekog od okvašivača poput: Dash HC, Break Thru, Inex ili Etalfix Pro.

Zaštitu voćnjaka obavljati u večernjim satima i/ili za mirna vremena kako bi se očuvalo što više korisnih kukaca u nasadu.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPŠRR (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl. inž. agr.
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis