Obavijest vinogradarima! 12.05.2017.

Najavljene oborine u narednim danima uz temperaturu zraka od 21-24 ⁰C omogućiti će uvjete za primarnu infekciju uzročnikom plamenjače vinove loze ( Plasmophara viticola).Za zaštitu preporučujemo jednim od pripravaka sistemičnog djelovanja : Mikal Flash, Mikal Premium F , Alfil Duplo, Fylal Double, Momentum trio,  Curzate F, Antracol Combi WP 76 ili Ridomil Gold Combi 45 WG. Navedeni pripravci djelovati će i na uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola).

Ovakve vremenske prilike pogoduju  razvoju i infekcijama uzročnikom pepelnice ( Erysiphe necator). Za zaštitu od navedenog uzročnika preporučujemo jedan od pripravaka: Crystal, Dynali, Nativo WG, Postalon  90 SC, Vivando, Stroby DF .

Na opažačkim mjestima zasad nema ulova grožđanih moljaca.

Kod  primjene preporučenih sredstava za zaštitu bilja slijedite upute na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe

Ivana Tomac Talajić dipl. ing.agr.

Pripremi za ispis