Obavijest tržnim i proizvođačima povrća za vlastite potrebe! 12.05.2017.

U zadnjoj dekadi mjeseca travnja o.g. je zabilježeno iznadprosječno hladno razdoblje, a u prvoj dekadi svibnja o.g. na mjernim je lokalitetima u središnjem dijelu Županije palo 20-30 mm kiše, što je 20-25 % od ukupno očekivane mjesečne količine oborina! U narednim danima očekujemo porast dnevnih temperatura na vrijednosti 22-24°C, uz jutarnju toplinu 11-13°C.

Stoga većina domaćinstva koja uzgaja povrće za vlastite potrebe ovih dana planira obaviti sadnju presadnica plodovitog povrća u vrtovima i okućnicama. Tržni proizvođači sadnju ovih vrsta u negrijanim zaštićenim prostorima su obavljali krajem ožujka ili početkom travnja o.g.! Od povrtnih se vrsta tijekom proljetno-ljetnog razdoblja u takvim prostorima najviše uzgaja plodovito povrće: rajčica, salatni krastavci i paprika. Budući se uzgoj u stabilnim plastenicima i staklenicima ponavlja iz godine u godinu u takvom se uzgoju javljaju specifični štetni organizmi prilagođeni povišenim temperaturama i važnosti zraka: uzročnici biljnih bolesti, npr. baršunasta plijesan (Fulvia), pepelnice (Erysiphe, Sphaerotheca, Leveillula), plamenjače (Pseudoperonospora, Phytophthora), pjegavosti lišća (Alternaria, Septoria), plijesni i truleži (Botrytis, Sclarotinia), te štetni organizmi životinjskog podrijetla, npr. bijela mušica (Trialeurodes, Bemisia), lisne uši (Aphidae), staklenička grinja (Tetranychus), mušice mineri lišća (Liriomyzae), kalifornijski trips (Frankliniella) i dr.

Ovim putem upozoravamo proizvođače povrća na važne preventivne mjere protiv "termofilnijih" štetnih organizama kakve smo u našim krajevima sve više susretali, a ovom prilikom je naglašena mjera zaštite samo protiv gangrena korjenova vrata paprike i patlidžana (Phytophthora capsici) i nametnika koji zadnjih sezona postaje sve veći "problem": cvjetni štitasti moljac ili „bijela mušica“ (Trialeurodes vaporariorum).

Ove se dvije štetne kategorije neželjenih organizama pojavljuju i kod vlasnika manjih vrtova uz okućnice za vlastite potrebe, pri čemu se izbjegava primjena kemijskih sredstva za zaštitu bilja i/ili je njihova primjena ograničena (zanemarena). Pritom se gotovo svake godine javlja gangrena korjenova vrata paprike (Phytophthora capsici). Najčešće su zaražene već posađene presadnice paprike, pa biljke pokazuju simptome u vrijeme rasta i razvoja prvih plodova. Zaražene, a već biljke paprike naglo venu i suše se! Takve štete nastaju nakon kišnih razdoblja ili nakon obilnog navodnjavanja. Ova bolest napada i patlidžan, sa istim ili sličnim promjenama kao na paprici.

Tretiranjem biljaka se uspjeh postiže samo preventivnom primjenom fungicida (prije zaraze i pojave znakova bolesti). Nakon rasađivanja potrebno je zalijevanje biljaka otopinom pripravaka koji sadrže propamokarb ili metalaksil-M (npr. u Tablici 1.). Taj postupak valja ponoviti u intervalima 15-tak dana, uz poštivanje karence za papriku 35 dana! Proizvođači u certificiranoj ekološkoj proizvodnji mogu preventivno koristiti mikro-biološke pripravke na osnovi korisnih mikroorganizama Trichoderma spp. (npr. Tiffi, Trifender, Trianum) ili Glomus spp.+Bacillus subtilis+Bacillus pumilus (npr. Radiscudo) i slično. Primjenjuju se zalijevanjem presađenih biljaka ili sustavima "kap po kap".

Tablica 1. Neki kemijski i mikro-biološki  pripravci za zaštitu paprike od uzročnika gangrene korjenova vrata (Phytophthora capsici) u našoj zemlji:

Trgovački pripravak

Djelatna tvar ili korisni antagonist

Primjena

Karenca

Previcur Energy

propamokarb & Al-fosetil

0,2 % zalijevanjem i 0,25 % prskanjem

3 dana prskanjem

21 dana ljuta paprika

35 dana zalijevanjem

Proplant SL

propamokarb

0,25 % zalijevanjem

35 dana zalijevanjem

 

Fonganil Gold

 

metalaksil-M

prskanjem u trake prije presađivanja uz inkorporaciju (1 lit./ha)

 

15

Tiffi, Trifender, Trianum

Trichoderma spp.

0,25-0,3 % zalijevanjem nakon sadnje

OVP

(ograničena vremenom primjene)

Radiscudo

Glomus spp. + Bacilus subtilis + Bacillus pumilus

5 lit./ha uz ponavljanje 10-15 dana

OVP

(ograničena vremenom primjene)

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Zalijevanje presadnica paprike nakon sadnje u pripremljene gredice navedenim pripravcima preporučujemo i u manjim vrtovima uz okućnice, naročito ako vlasnici kupuju i sade hibride paprike tipa "babura". Ista mjera je također poželjna u proizvodnji krastavaca, kako za industrijsku preradu (tip "kornišoni") tako i na salatnim krastavcima radi preventivne zaštite od rane pojave plamenjače (Pseudoperonospora cubensis).

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla redovito se na mladim presadnicama paprike javljaju lisne uši (Aphidae), a u zaštićenom prostoru još kalifornijski trips (Frankliniella) i cvjetni štitasti moljac ili "bijela mušica" (Trialeurodes).

Zadnjih je godina u zaštićenim prostorima naglašen problem bijele mušice (posebice u rajčici), prvenstveno zbog vrlo vrućih i sparnih ljeta 2011., 2012. i 2013. sezone, te sve manjeg broja djelotvornih insekticida za njihovo suzbijanje na našem tržištu. Cvjetni štitasti moljac je mali, bijeli, vrlo živahan leptirić, veličine svega 2 mm. Stoga se uobičajeno zove bijela mušica. Tijelo i krila odraslog kukca, ali također ličinki i "kukuljica", pokriva fini bijeli vosak u obliku praška! Tipičan simptom zaraze ovim štetnikom je pojava medne rose (ljepljive, slatkaste tekućine) po plodovima i lišću, na koje se naknadno naseljavaju gljive čađavice. Svi razvojni oblici ovog štetnika se nalaze na donjoj strani lišća. Bijela mušica ima vrlo visoki potencijal umnažanja, koji do izražaja nastupa u povoljnim uvjetima temperature od 25°C. Često istovremeno napada više biljnih vrsta (rajčice, papriku, salatne krastavce, različite vrste cvijeća). Mjere zaštite su uspješno samo ako se provode u vrijeme početne pojave ovog nametnika. Među novijim pripravcima za suzbijanje ovog štetnika je Teppeki 500 WG, koji je u rajčici i krastavcima registriran protiv lisnih uši (0,012 %) uz karencu samo 3 dana.

U Republici Hrvatskoj metodom potapanja presadnica prije presađivanja na otvoreni ili u zaštićeni prostor dopuštenje za primjenu ima pripravak na osnovi tiametoksama (Actara 25 WG) u količini 15-20 grama/100 litara vode, uz utrošak 500-1.500 lit./ha. Maksimalna količina pripravka Actara 25 WG je pritom 400 g/ha pri uzgoju na otvorenom prostoru ili 800 g/ha pri uzgoju u zaštićenom prostoru! Pritom se preventivno suzbija početna populacija lisnih uši, cvjetnog štitastog moljca, kalifornijskog i duhanovog tripsa!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis