Obavijest proizvođačima kupusa 12.05.2017.

Protekla dva tjedna bilježi se let kupusne muhe (Delia radicum) i pronađena su odložena jaja na vrat korijena kupusa. Narednih dana očekuje se izlaska ličinki iz jaja potrebno je provesti zaštitu od ličinki.

Zaštitu provesti  primjenom jednog od insekticida na osnovi aktivne tvari dimetoata:

Rogor 40, Chromogor, Perfekthion, Calinogor.

Dozvoljena su najviše dva tretiranja u vegetacijskoj sezoni. Prskati treba u zoni vrata korijena, doza 1 l/ha, preporučena količina vode je 600 l/ha. Navedenim insekticidima preporučuje se na manjim parcelama zalijevanje biljaka. Utrošak škropiva je 80 do 100 ml po biljci.

Karenca primjenom prskanjem 21 dan, kod primjene zalijevanjem 42 dana.

Proizvođači koji su tretirali presadnice prije sadnje jednim od insekticida na osnovi imidakloprida ( Boxer, Dali, Kohinor 200 SL…) ne trebaju provest navedeno tretiranje, jer je  potapanjem presadnica rasad zaštićen od ranog napada lisnih uši, kupusnih buhača i prve generacije kupusne muhe.

Insekticide koristiti prema preporukama proizvođača.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis