OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA KOŠTIČAVOG VOĆA ! 12.05.2017.

Promjenjivo i kišovito vrijeme pogodovalo je  širenju uzročnika šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i  kozičavoti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).          

Proizvođačima koštićavog voća  preporučamo protiv šupljikavosti lista primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan  WP 50 i  Kastor (navedeni pripravci nisu registrirani za suzbijanje šupljikavosti lista na višnjama).  Pripravak  Delan 700 WDG ima registraciju  za suzbijanje šupljikavoti lista na breskvi, nektarini, marelici i trešnji te za zaštitu od kozičavosti na trešnjama. U nasadima višnje i trešnje, dopuštenje za suzbijanje kozičavosti imaju još i  fungicidi  Chromodin S-65  i Topsin M 500 SC. 

Preporuka je i da obavite pregled nasada na prisutnost lisnih ušiju jer vlažno i sparno vrijeme izuzetno pogoduje njihovom razvoju.  Za suzbijanje lisnih ušiju možete koristiti insekticid Calypso SC 480  na breskvi, višnji, trešnji i nektarini, Pirimor 50 WG na šljivi, breskvi i višnji, Mospilan 20 SG na šljivi, trešnji, višnji, nektarini i breskvi.

Kod izbora fungicida i insekticida pazite na dužinu karence  budući da će neke vrste ubrzo sazreti.  Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

Pripremi za ispis