Obavijest proizvođačima jabuka! 12.05.2017.

U protekli sedam dana prevladavalo je promjenjivo vrijeme, a ovisno o lokaciji, palo je od 15 do 20 litara kiše po četvornom metru.

Voćarima preporučamo da obave preventivnu  zaštitu plodova  jabuka od uzročnika krastavosti (Venturia inaequalis)  primjenom površinskog fungicida Delan 700 WDG, Delan Pro, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Faban ili Chorus 75 WG.

 Ako se zaštita provodi nakon kiše potrebno je dodati sistemični fungicid na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone) ili fenbukonazola (Indar 5 EW).

Navedeni sistemični pripravci daju zaštitu i od pepelnice jabuke(Podosphaera leucotricha).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis