Obavijest voćarima! 11.05.2017.

Nestabilno i promjenjivo vrijeme proteklih dana, sa povremenim pljuskovima, uzrokovalo je dulje vlaženje biljnih organa te su u periodu od posljednje preporuke za zaštitu nasada jabuke od krastavosti ploda i mrljavosti lista (Venturia inaequalis) ostvareni uvjeti za nekoliko jakih infekcija ovom bolešću.  Čim vremenske prilike dopuste, potrebno je provesti kurativno suzbijanje pripravcima Score 250 EC, Agro EC, Difcor EC, Difenzone ili Indar EW. Radi produžetka broja dana zaštite, kao i radi bolje zaštite plodića, sistemične pripravke treba kombinirati s jednim od  pripravaka s površinskim djelovanjem (  Dithane M-45, Dithane DG NeoTec,  Mankozeb M-45, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Penkozeb 75 DG, Delan 700 WDG, Delan PRO ). Navedeni pripravci sistemičnog djelovanja suzbijaju i pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha). U nasadima je primijećena  pojava pepelnice te je potrebno mehanički odstranjivati zaražene izbojke kako bi se smanjio infekcijski potencijal.

Prema načelima integrirane zaštite bilja nije dozvoljena upotreba preparata na bazi mankozeba (Dithane, Pinozeb M-45, Mankozeb,..), metirama (Polyram DF), propineba (Antracol WG 70) i cirama (Ziram 76 WG) više od 3x u vegetaciji. Ne smiju se primjenjivati uzastopno, već između njih treba primijeniti neki od preventivnih pripravaka na osnovu drugih aktivnih tvari.

Potrebno je kontrolirati brojnost lisnih uši. Proizvođači se upućuju da izvrše pregled i po potrebi provedu suzbijanje nekim od slijedećih pripravaka: Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP,Mido, Pirimor 50 WG.

Leptiri jabučnog savijača nisu bili aktivni zbog preniskih srednjih dnevnih temperatura.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS). 

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                   E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna

 

Pripremi za ispis