Obavijest vinogradarima! 11.05.2017.

U proteklom periodu prevladavalo je prohladno vrijeme i  usporen rast mladica koje su ovisno o lokalitetu i sorti razvijene od 10-tak do 30 i više cm. U periodu od 27.4. do 9.5 zabilježeno je 40 do 48 mm kiše te su bili zadovoljeni uvjeti za širenje crne pjegavosti (Phomopsis viticola), U vinogradima gdje su na dan 28.4., mladice narasle iznad 10 cm,  zabilježene su i prve primarne infekcije peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola ).

U narednim danima meteorolozi najavljuju mogućnost češćih i  manjih količina lokalnih oborina, ali i porast temperatura. Novi kišovitiji period predviđaju od početka sljedećeg tjedna.

Savjetujemo da se provede nova preventivna zaštita kako bi vinogradi u vrijeme kiše bili zaštićeni od crne pjegavosti i peronospore jednim od pripravaka na osnovi fosetila (Mikal premium F, Mikal flash i sl.) ili cimoksanila (Antracol combi WP 76, Curzate Fi sl.). Također se mogu koristiti kontaktni pripravci prema posljednjoj preporuci, no uslijed bržeg porasta i ispiranja isti pružaju kratkotrajniju zaštitu.

S obzirom na jake prošlogodišnje zaraze, potrebno je provoditi redovite mjere zaštite protiv  pepelnice (Erysiphe necator). U tu svrhu savjetujemo primjenu jednog od sljedećih fungicida Karathane Gold 350 EC, Stroby DF, Zato 50 WG, Nativo WG, Postalon SC i sl

Može se upotrijebiti i jedan od kombiniranih pripravaka npr. Shavit F ili Universalis koji su regisrirani protiv sve tri bolesti.

Tijekom travnja na svim praćenim lokalitetima bilježimo let pepeljastog grozdovog moljca, no još uvijek nije potrebna primijena insekticida.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Prema Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obveza je voditi evidencije o primijeni sredstava za zaštitu bilja, a sredstva, dok su na gospodarstvu, skladištiti na propisani način. Sa praznom ambalažom postupati  u skladu s propisima.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis