OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA LIJESKE! 11.05.2017.

Na nekim mjernim lokalitetima u Karlovačkoj županiji u protekla dva tjedna zabilježeno je oko 50 mm/m2 oborina. Sredinom mjeseca svibnja svakako preporučujemo primjenu fungicida Signum DF (1 kg/ha,), koji pored uzročnika sive pjegavosti lista suzbija trulež plodova i pepelnicu lijeske, a naknadno tretirati sa nekim od bakarnih fungicida (Bordoška juha Caffaro 20 WP ili Neoram WG).

Najvažniji tehnološki štetnik lijeske protiv kojeg tijekom vegetacije poduzimamo više puta mjere usmjerene zaštite je ljeskotoč koji uzrokuje "crvljivost" i opadanje plodova. Odrasli kukci se pojavljuju početkom svibnja pa sve do kolovoza. Ženke se prije odlaganja jaja dopunski hrane izgrizajući male rupice na lišću, a poglavito bušeći tek zametnute plodove koji otpadaju. Stvarna potreba za kemijskim suzbijanjem ljeskotoča se određuje metodom otresanja. Ako početkom svibnja ispod rodnog grma ili stabla sakupimo 3-4 odrasla ljeskotoča potrebno je obaviti kemijsko suzbijanje.

Protiv ljeskotoča se preporučuje primjena insekticida Calypso 480 SC (0,2 lit./ha, najviše 2 primjene tijekom sezone, karenca je 70 dana), a moguće ga je primijeniti istovremeno sa Signumom i bakrom. Vrlo je važno ljeskotoča suzbijati preventivno prije zabilježenih šteta! Ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima, posebno ako tijekom svibnja i lipnja bilježimo učestalo kišno razdoblje, stoga preporučujemo barem jednom tijekom svibnja i lipnja koristiti pripravak Signum DF (1,0 kg/ha, najviše 2x u sezoni, K=28 dana). 

Također, zadnjih godina u voćarstvu, pa tako i u nasadima lijeske, bilježimo rast populacije nekih fitofagnih vrsta stjenica. Stjenice sišu biljne sokove, u staničje slinom ispuštaju toksine i onemogućavaju normalan razvoj plodova, a naknadno se na plodovima lijeske oštećenim stjenicama također razvija trulež. Pojavljuju se tijekom svibnja i početkom lipnja, a preporučeni insekticid iz skupine neonikotinoida (Calypso 480 SC) za suzbijanje ljeskotoča vrlo je djelotvoran i na stjenice. 

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati!

Korisnici su također obavezni voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. Nakon upotrebe korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Podaci o registriranim SZB u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Marijana Lemić, mag.ing.fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis