Obavijest proizvođačima koštičavog voća ! 11.05.2017.

Zbog promjenjivog vremena u nasadima koštičavog voća potrebno je i dalje provoditi zaštitu protiv bolesti i to pripravcima navedenim u prognozi od 14.04.2017.

Potrebno je i obaviti pregled na prisutnost lisnih ušiju te obaviti tretiranje protiv tih štetnika ako se utvrdi njihova prisutnost u kritičnim brojevima 5 kolonija na 100 pregledanih izbojaka.

Od pripravka moguće je koristiti.

Breskva:Calypso  SC 480, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG,Movento, Neemazal-T/S

Nektarina : Calypso  SC 480, Mospilan 20 SG, Movento,Neemazal-T/S

Šljiva: Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG,Movento, Neemazal-T/S

Trešnja: Calypso  SC 480, Mospilan 20 SG, Movento,Neemazal-T/S

Višnja: Calypso  SC 480, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG

Neemazal-T/S sredstvo dozvoljeno u ekološkoj proizvodnji

 U nasadima breskve i nektarine prati se let breskvinog moljca (Anarsia lineatella)   i breskvinog savijača( Cydia molesta ) i zabilježeni su veliki ulovi.Tretiranje je moguće provoditi samo u mladim nasadima kod kojih može doći do oštećenje mladih izbojaka dok kod starijih nasada za sada nije potrebno vršiti tretiranje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
                                                                               E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

Pripremi za ispis