Obavijest proizvođačima jabuke i kruške! 11.05.2017.

Prema najavama meteorologa za slijedećih nekoliko dana najavljuje se i dalje promjenjivo vrijeme, tako da će i dalje vladati povoljni uvjeti za razvoj krastavosti jabuke i kruške. Od protekle preporuke za suzbijanje ove bolesti proteklo je 6 dana.

Zaštitu prije najavljenih oborina možete provesti pripravcima preventivnog djelovanja, koji će osigurati zaštitu slijedećih 5-6 dana ukoliko ne padne više od 25 mm kiše. U slučaju  pojave više oborina od navedene količine  smatra se da je kod većine pripravaka došlo do ispiranja sredstva te je potrebno ponoviti zaštitu.

Od preventivnih fungicida mogu se koristiti: Polyram DF, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Delan 700 WDG, Delan Pro, Kaptan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG ,Kastor,Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG .

Ukoliko bi vršili zaštitu iza oborina tada je uz preventivni pripravak potrebno dodati i pripravak sistemičnog djelovanja: Indar 5 EW, Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone i sl.

U nasadima gdje postoji problem pepelnice vršiti mehaničko zakidanje zaraženih izboja ili dodati pripravke na bazi sumpora .

I dalje traje let leptira jabučnog savijača čiji je najveći ulov zabilježen koncem mjeseca travnja, no prohladno vrijeme tijekom proteklih dana  nije pogodovalo razvoju ovog štetnika te vas upućujemo na daljnje praćenje prognoza.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

Pripremi za ispis