Obavijest vinogradarima! 10.05.2017.

Razdoblje od prethodne preporuke za zaštitu vinograda obilježilo je prohladno vrijeme s vrlo čestim oborinama te su agroklimatske stanice na svim lokacijama 5. svibnja zabilježile uvjete za prvu ovogodišnju infekciju uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola). Rast vinove loze je zbog prohladnog vremena dosta usporen, a duljina mladica je ovisno o sorti i lokaciji vrlo različita. Na pojedinim sortama i lokacijama mladice su kraće i od deset centimetara dok na drugim dosežu duljinu četrdesetak centimetara.

Tablica 1. Ukupna količina kiše zabilježena u razdoblju od 24.4. do 9.5.2017.

Lokalitet

Količina kiše/ l/m2

Koprivnica

32

Virje

24

Novigrad Podravski

26

Kozarevac

23

Carevdar

30

Križevci

25

 

Obzirom da meteorolozi i u narednim danima najavljuju promjenjivo vrijeme moguće su nove infekcije uzročnicima crne pjegavosti (Phomopsis viticola), plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) i pepelnice (Erysiphe necator).

Za zaštitu vinove loze, osim preventivnih organskih fungicida iz prethodnih preporuka, mogu se koristiti i pripravci Mikal Premium F, Mikal Flash, Alfil Duplo, Fylal Double, Antracol Combi WP 76 ili Curzate F. Za zaštitu od pepelnice vinove loze možete koristiti fungicide Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Stroby DF i sl.

Za preventivnu zaštitu od sve tri navedene bolesti možete koristiti i kombinirane fungicide kao štosu Universalis ili Fhavit F dok je fungicid Cabrio Top registriran za suzbijanje pepelnice i plamenjače.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis