Obavijest ratarima 10.05.2017.

Podsjećamo proizvođače žitarica na potrebu redovitog praćenja zdravstvenog stanja usjeva. Pregledom usjeva žitarica na pojedinim lokalitetima primijećena je pojačana pojava bolesti.

Najčešće bolesti su pepelnica (Blumeria graminis) na pšenici i ječmu, hrđa (Puccinia graminis) na pšenici, ječmu i zobi, siva i mrežasta pjegavost ječma (Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres), te lisna pjegavost pšenice (Septoria tritici) na pšenici.

Zaštita protiv ovih bolesti preporuča se provesti i prije nego se uoče simptomi ili u vrijeme prvih znakova bolesti.

Ovisno u kojoj žitarici je fungicid registriran zaštitu je moguće obaviti jednim od navedenih fungicida: Amistar Extra, Amistar Opti, Elatus plus, Acanto plus, Opera, Sphere 535 SC, Impact 25 SC, Caramba, Tilt 250 EC, Propikon, Comrade, Seguris xtra, Artea plus, Archer max, Folicur 250 EW, Foliar 250, Tebusha EW, Tebikin 250 WW, Tebocul, Tebu super 250 EW, Prosaro 250 EC Opus Team, Falcon 250 ec; Yamato, Cherokee, Topsin M 500 SC, Amistar 250 EC, Tazer, Azaka i dr.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis