Obavijest vinogradarima! 09.05.2017.

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze proteklo je 13 dana. U tom je razdoblju prevladavalo kišovito vrijeme te su zabilježeni povoljni uvjeti za razvoj zaraze uzročnikom peronospore vinove loze.

Tablica:  Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 24. travnja do 8. svibnja

Lokalitet

Količina oborina mm/m2

Voloder

29,6

Ruškovica

40,6

Katoličko Selišće

47,3

Repušnica

30,2

Letovanski Vrh

40,4

Primarne infekcije peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola) zabilježene su 28. travnja i 5. svibnja. U uvjetima učestalih oborina sigurniju zaštitu od peronospore vinove loze pružaju pripravci na osnovi fosetila: Mikal premium F, Mikal flash ili cimoksanila: Antracol combi WP 76, Curzate F ili zoksamida: Electis WG. Osim navedenih pripravaka u zaštiti protiv peronospore moguća je primjena preventivnih fungicida: Antracol WP 70, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Star 80 WP, Mankozeb, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Polyram DF.

Upozoravamo vinogradare na važnost pravovremenog suzbijanja pepelnice (Erysiphe necator), naročito na lokalitetima s jakom prošlogodišnjom zarazom. Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida iz skupine strobilurina, npr. Stroby DF ili Zato 50 WG. U vinogradima s jakom prošlogodišnjom zarazom pepelnicom može se koristiti  pripravak Karathane Gold 350 EC. 

Također je moguća primjena pripravaka Shavit F, Cabrio top ili Universalis koji imaju djelovanje na crnu pepelnicu i peronosporu vinove loze.

Let grožđanih moljaca  bilježimo od prve dekade travnja. Upućujemo vinogradare na daljnje praćenje preporuka kada će biti objavljeni rokovi suzbijanja ovog štetnika. Trenutno nije potrebno primijeniti insekticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis