Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća o mjerama zaštite sredinom svibnja! 08.05.2017.

Posljednje preporučena uputa sa nekim nabrojanim pripravcima za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika koštičavog voća navedena je sredinom mjeseca travnja o.g. (13.4. 2017.)!

Nakon dužeg bez-kišnog razdoblja nakon 28. travnja o.g. oborine su u nekoliko navrata zabilježene na području čitave Županije u vrlo različitim količinama (od 6.4 do 60,6 mm) (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Količina oborina na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju tijekom proteklih 12 dana:

Lokalitet

27./28.4 2017.

03.5. 2017.

05.5. 2017.

07.5. 2017.

Ukupno

Trnovčak

20,6 mm

7,4 mm

13,2 mm

3,8 mm

45,0 mm

Novakovec

14,2 mm

6,0 mm

9,8 mm

4,2 mm

34,2 mm

Belica

19,0 mm

4,2 mm

14,2 mm

4,8 mm

42,2 mm

Orehovica

30,2 mm

1,8 mm

23,8 mm

4,8 mm

60,6 mm

D. Pustakovec

13,4 mm

6,6 mm

16,4 mm

3,4 mm

39,8 mm

Kotoriba

1,0 mm

4,8 mm

0,6 mm

6,4 mm

U narednim danima očekujemo stabilno razdoblje s porastom dnevnih temperatura zraka u drugom dijelu ovog tjedna!

U takvim se uvjetima najviše umnažaju lisne uši (Aphidae), naročito na šljivama i trešnjama, a u prvom tjednu mjeseca svibnja o.g. bilježimo aktivan let breskvina i šljivina savijača (Cydia molesta, Cydia funebrana)! Uz riječne doline moguća je pojava dugotrajnije rose (i magle) pa u takvim uvjetima bilježimo optimalne uvjete razvoj nekih bolesti lišća i zametnutih plodova koštičavog voća, npr. pepelnica (Sphaerotheca), krastavost (Venturia), šupljikavost lišća (Stigmina) i palež rodnih grančica (Monilinia) (ili trulež plodova gdje nije zabilježeno njihovo proljetno smrzavanja), dok se na šljivama još javljaju hrđa (Tranzschelia) i plamenjača (Polystigma).

Ograničenja za vrlo rane sorte koštičavog voća gdje nije zabilježeno proljetno smrzavanje: svibanjske mjere zaštite su ograničene dozrijevanjem pojedinih vrlo ranih voćnih vrsta (npr. rane sorte trešnje) i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja.

U nasadima bresaka, nektarina i šljiva u narednom razdoblju valja planirati mjere zaštite u sortama kasnije epohe dozrijevanja, čija berba započinje sredinom ili tek krajem mjeseca srpnja ili tijekom kolovoza (ili u nasadima gdje je zabilježeno 100 % smrzavanje plodova).

U nasadima gdje ima zametnutih plodova prednost dajemo fungicidima kraće karence, npr. Chorus 50 WG u količini 0,5-0,6 kg/ha ima propisanu karencu 7 dana za breskve, nektarine, marelice i šljive, te Signum DF u količini do 0,75 kg/ha ima propisanu karencu u koštičavom voću 7 dana. Premda je registriran za suzbijanje monilijske truleži plodova, djelotvoran je na pepelnice, pjegavosti, krastavosti i hrđe. U breskvama, marelicama i šljivama proširenjem registracije moguće je koristiti pripravak Indar EW (0,06-0,1 %) s propisanom karencom samo 3 dana. Djelotvoran je protiv monilijske truleži, pepelnice, krastavosti i hrđa. Pripravak Nativo WG (0,02-0,03 %) ima propisnu karencu 7 dana u breskvama, nektarina, marelicama i šljivama, a učinkovit je na trulež plodova, pepelnice, krastavosti i hrđe. Od 2015. sezone moguće je koristiti i pripravak Luna Experience SC  u količini 0,25-0,75 lit./ha, registriran u breskvi i trešnji za suzbijanje Monilinia vrsta, uz propisanu karencu 3 dana, a djelotvoran je i na pepelnice!

VAŽNO: U nasadima gdje je zabilježeno 100 % smrzavanje plodova koštičavog voća umjesto navedenih pripravaka moguće je koristiti površinske fungicide na osnovi kaptana, mankozeba ili dodina!

U nasadima koštičavog voća gdje je zabilježeno apsolutno smrzavanje plodova od proljetnih niskih temperatura (21. i 22. travnja o.g.) u narednom razdoblju nije potrebno suzbijati skupinu tehnoloških štetnika koji uzrokuju "crvljivost plodova"! Potrebna je povremena primjena površinskih organskih fungicida protiv najznačajnijih bolesti lišća (nakon svakih 40-60 mm oborina) i suzbijanje lisnih uši (Aphidae)! Od specifičnih sistemičnih insekticida dopuštenih u koštičavom voću preporučujemo Pirimor 50 WG (dopuštenje u višnjama, breskvama, šljivama i marelicama) ili Teppeki WG (dopuštenje u šljivama i breskvama). Moguće je istom namjenom koristiti i pripravke Actara WG (dopuštenje u breskvama i nektarinama) te Mospilan SG (dopuštenje u trešnjama, višnja, šljivama, koštičavo voće)!

Premda bilježimo aktivan let breskvina i šljivina savijača (Cydia molesta i Cydia funebrana)  njihovo usmjereno tretiranje radi zaštite plodova od crvljivosti još nije potrebno. Samo u mladim nasadima bresaka i nektarina sredinom i/ili početkom druge polovice svibnja o.g. preporučujemo primijeniti neki od insekticida radi sprječavanja razvoja njihovih ličinki u vršnim dijelovima mladica (npr. Calypso SC)(0,02 %).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis