Obavijest maslinarima! 08.05.2017.

Maslinarima preporučujemo da u narednom periodu , prije cvatnje,  izvrše zaštitu svojih nasada ( novonastale listove)  protiv  uzročnika bolesti poznate pod nazivom paunovo oko ( Spilocaea oleagina).

Preparati koji se mogu koristiti u tu svrhu su  Stroby WG, Nativo 75 WG ili Difcor.

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

                                   Marina Kocijančić, dipl. inž. agr
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis