Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške! 05.05.2017.

Posljednja preporuka za zaštitu nasada od infekcije uzročnikom krastavosti ploda i mrljavosti lista jabuke (Venturia inaeualis) upućena je prije 9 dana. Oborine su zabilježene 27. i 28.04.2017. na mjernim postajama: Ivanić Grad (13,4 l), Staro Čiče (20,7 l), Lazina Čička (18,9 l), Plešivca (24,3 l), Sveti Ivan Zelina (17,4 l), Horvati (20,2 l), Sesvete (17,2 l) što je pogodovalo razvoju zaraze uzročnikom krastavosti jabuka srednjeg do jakog intenziteta. Kiša se najavljuje i za nedjelju, te je zbog svega navedenog potrebno provesti tretiranje, čim to dozvole vremenske prilike, korištenjem pripravaka sistemičnog djelovanja uz dodatak pripravaka preventivnog djelovanja.

Od sistemičnih fungicida preporučuju se: Argo EC, Difcor, Difenzone, Indar 5 EW ili Score 250 EC. Navedeni pripravci suzbijaju i pepelnicu jabuka (Podosphaera leucotricha).

Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je pripravcima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja Captan 80 WG, Captan WP 50, Dithane M-45, Delan 700 WDG, Delan Pro, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP ili dr.

U feromonskim mamcima zabilježena je velika populacija minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella),

te je potrebno izvršiti pregled nasada jabuka na prisutnost ovog štetnika i po potrebi izvršiti tretiranje jednim od insekticida: Boxer 200 SL, Calypso SC 480, Confidor SL 200, Dali, Mospilan 20 SG ili Mospilan 20 SP.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Marija Prnjak, dipl.ing.agr
marija.prnjak@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis