Obavijest proizvođačima kukuruza! 05.05.2017.

Ovisno o vremenu sjetve kukuruz je različitim fazama razvoja ( od 2-5 listova), ukoliko na parcelama postoji potreba za suzbijanjem korova tada možete primijeniti neki od herbicidi koji imaju glavno djelovanje preko lista korova. Izbor herbicida trebate prilagoditi razvojnoj fazi kukuruza (broju listova) i korovima koji prevladavaju na parceli.

Jednogodišnji širokolisni korovi (ambrozija, dvornik, loboda, štir ) mogu se suzbijati herbicidima Basagran super, Peak 75 WG, Harmony SX  ili Callisto 480 SC .

Višegodišnje širokolisne korove suzbijaju preparati:  Banvel 480S, Faraon, Motikan , Kolo 480 S,  Starane 250,  Pluss ,  Tomigan 250 EC,  Fluxyr 200 EC , Patrol 200,  Starline,  Vega (3-6 lista), Cambio,  Casper 55 WG, Mustang  i dr.

Za suzbijanje travnih korova (koštan, muhari, svračica, proso, sirak, pirika i dr.) primjenjuju se preparati Motivell, Magnum,  Nicogan 40 SC,  Nicosh,  Marvel,  Milagro,  Tarot 25 DF,  Equip  i dr

Gotove tvorničke kombinacije su npr.  Cyntel 51 WG,  Elumis ,  Task 64 WG,  Principal Pluss 66,5 WG,  djeluju na travne i širokolisne korove.

Na parcelama koje su jače zakorovljene i u kojima korovi nejednako niču   preporučamo da primijenite herbicide u split aplikaciji (preporučenu dozi prepolovite na pola i obavite tretiranje u dva navrata u razmaku od tjedan dana).    

Zaštitu treba provesti za mirnog  vremena kada nema vjetrova kako ne bi došlo do zanošenja herbicida na susjedne parcele. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.
Andreja.Vukalovic.Pofuk@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis