Obavijest proizvođačima jezgričavog voća! 05.05.2017.

Posljednja preporuka za zaštitu nasada od infekcije uzročnikom  krastavosti jabuke (Venturia inaequalis), bila je 24.04. no oborine koje su pale ovih dana stvorile su  uvjete za srednje pa do jaku infekciju uzročnikom ove bolesti. Kako je kiša najavljena i za vikend, preporučamo da obavite zaštitu nasada čim to vremenske prilike dozvole. U zaštiti nasadima jabuke i kruške možete primijeniti  fungicide sistemičnog djelovanja:  Difcor,  Argo,  Difenzone , Indar 5 EW,  Score 250 EC (navedeni pripravci suzbijaju i pepelnicu jabuke). Zbog produženja preventivnog djelovanja navedenim sistemicima dodajte: Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80,  Delan 700 WDG, Delan Pro,  Chorus 75 WG ili Polyram DF.

Feromonskim mamcima prati se let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella ) i minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella ). Brojnost leptira  minera kružnih mina je tijekom travnja bila velika te stoga preporučamo  proizvođačima da izvrše pregled nasada na prisutnost minera i po potrebi izvrše tretiranje jednim od insekticida: Calypso SC 480, Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Dali, Mospilan 20 SP.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr
Andreja.Vukalovic.Pofuk@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis