Obavijest proizvođačima jabuke! 05.05.2017.

Od posljednje preporuke za zaštitu nasada jabuke proteklo je tjedan dana.                               

S obzirom na promjenjivo vrijeme i osjetljiv fenološki stadij jabuke i dalje savjetujemo  provoditi redovite mjere zaštite protiv  krastavosti ili fuzikladija,

Za zaštitu protiv krastavosti i pepelnice savjetujemo koristiti jedan od sistemičnih pripravaka kao što su:  Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Indar 5 EW i sl. uz dodatak jednog od kontaktnih pripravaka npr. Delan 700 WDG, Delan Pro, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Polyram DF, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG i sl., radi boljeg preventivnog djelovanja protiv krastavosti.

Početkom travnja u voćnjacima jabuka zabilježena je velika brojnost leptira moljca kružnih mina te je potrebno vršiti pregled nasada jabuka na prisutnost istog i po potrebi provesti tretiranje jednim od sljedećih insekticida: Confidor SL 200, Dali, Boxer 200 SL, Calypso SC 480, Mospilan 20 SG ili Mospilan 20 SP. Isti su djelotvorni protiv lisnih uši.

Poduzeti sve propisane mjere za zaštitu pčela!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Prema Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obveza je voditi evidencije o primijeni sredstava za zaštitu bilja, a sredstva, dok su na gospodarstvu, skladištiti na propisani način. Sa praznom ambalažom postupati  u skladu s propisima.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis