Obavijest voćarima! 04.05.2017.

Posljednja preporuka za zaštitu nasada od infekcije uzročnikom krastavosti ploda i mrljavosti lista jabuke (Venturia inaeualis ) upućena je prije 8 dana.  Uvjeti za jaku infekciju ovom bolešću ostvareni su 28.04., ali su nasadi tretirani prema preporuci od 26.04. bili zaštićeni.

U uvjetima promjenjivog vremena kakvo najavljuju meteorolozi, sa povremenom kišom, potrebno je zaštititi nasade  kombinacijom pripravaka sistemičnog djelovanja i pripravaka s površinskim djelovanjem ( preventivnim). Sistemični pripravci (Score 250 EC, Agro EC, Difcor EC, Difenzone, Indar EW),  će pružiti pouzdaniju  zaštitu s obzirom na to da ih kiša ne može isprati sa biljnih organa. Radi produžetka broja dana zaštite, kao i radi bolje zaštite plodića, sistemične pripravke treba kombinirati s jednim od  pripravaka s površinskim djelovanjem (  Dithane M-45, Dithane DG NeoTec,  Mankozeb M-45, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Penkozeb 75 DG, Delan 700 WDG, Delan PRO ). Navedeni pripravci sistemičnog djelovanja suzbijaju i pepelnicu jabuke ( Podosphaera leucotricha).

U voćnjacima koji su u sustavu integrirane proizvodnje djelatne tvari iz skupine ditiokarbamata (mankozeb, metiram, propineb i ciram) smiju se koristiti najviše tri puta godišnje, ali ne uzastopno!

Feromonskim mamcima prati se let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella ) i minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella ). Brojnost leptira  minera kružnih mina je tijekom travnja bila velika te se preporuča primjena jednog od insekticida   Runner 240 SC, Insegar 25 WP ili Dimilin SC 48. Brojnost leptira jabučnog savijača još uvijek ne prelazi kritični broj.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS). 

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                   E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna

 

Pripremi za ispis