Obavijest maslinarima! 03.05.2017.

Maslinare upućujemo na pregled nasada. Vizualnim pregledima ustanoviti stanje zaraze punovim okom te brojnost mina na listu od prezimljujuće filogagne generacije maslinovog moljca. Metodom otresanja preporučamo ustanoviti prisutnost pipa u krošnji.

Na zaraženim listovima paunovim okom (Spilocea oleagina) sada je jasno vidljiva pojava spora na licu lista. Do početka cvatnje. važna je zaštita novog porasta!!!Prije najavljenih oborina preporučamo preventivnu zaštitu novo izrasle lisne mase primjenom pripravaka na osnovi krezoksim-metila (trgovačkog naziva Stroby WG), tebukonazola i trifloksistrobina (trgovačkog naziva Nativo 75 WG) ili difenkonazola (trgovačkog naziva Difcor).

Za pojedinačne preglede nasada molimo raniju prijavu za uslugu savjetnički paket.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvolom. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB, uvažavati načela integrirane zaštite bilja. Uređaji za primjenu SZB podliježu redovitom pregledu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisani način..

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: karmen.karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis