Obavijest voćarima 02.05.2017.

U proteklom vremenskom periodu vladali su povoljni uvjeti za pojavu fuzikladija ili krastavosti (Venturia ineaqvalis) na jabukama te stoga preporučamo da se obavi zaštita jabuke kombinacijom sistemičnog i kontaktnog fungicida. Možete koristiti Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Indar 5 EW i sl. i dr. u kombinaciji s Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Delan 700 WDG, Chorus 75 WG i sl. Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu (Podosphaera leucotricha) jabuke. Grančice zaražene pepelnicom mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

Također u nasadima šljiva preporučamo provesti zaštitu protiv bolesti lista fungicidima na bazi kaptana: Captan WP 50, ili Kostar.

Na trešnji može se upotrijebiti Delan 700 WDG protiv šupljikavosti lista i kozičavosti lista na trešnji.

Protiv kozičavosti lista na višnji i trešnji (Blumeriella jaapii) može se upotrijebiti fungicid Chromodin S-65.  

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis