Obavijest vinogradarima! 02.05.2017.

U nasadima vinove loze u ovoj fazi porasta nastaviti sa zaštititom od bolesti fomopsisa ili crne pjegavosti (Phomopsis viticola) jednim od pripravaka kontaktnog djelovanja kao što su :

a.t. metiram (Polyram DF)

a.t. mankozeb (Dithane M-45,Pinozeb M-45,Mankozeb, Star 80 WP)

a.t. propineb (Antracol WG 70)

a.t. ditianon (Delan 700 WG)

Navedeni pripravci djeluju preventivno i na plamenjaču v.loze.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom.

Upotrijebljena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu zbrinuti na propisani način.

Strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja ukoliko nisu do sada atestirani to napraviti.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis