Obavijest ratarima! 28.04.2017.

Zbog izmjene kišnog i suhog vremenskog razdoblja koje je idealno za pojavu uzročnika i simptoma bolesti, ratarima, proizvođačima strnih žitarica koje su ovisno o vremenu sjetve i sortimentu u različitim razvojnim fazama, preporučamo pregled usjeva i kontrolu prisutnih uzročnika bolesti i štetnika.

Proizvođačima ozime pšenice preporučamo pregled usjeva na prisutnost uzročnika bolesti smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici) i hrđa (Puccinia spp.).

Proizvođačima ozimog ječma preporučamo pregled usjeva na prisutnost uzročnika bolesti sive pjegavosti lista (Rhynchosporium secalis) i mežaste pjegavosti (Pyrenophora teres).

Za suzbijanje ovih bolesti registrirani su fungicidi: Amistar 250 EC, Amistar opti, Folicur EW 250, Archer max, Tilt 250 EC, Sphere 535 SC, Prosaro 250 EC, Opus team, Falcon EC 460, Duett ultra, Controlan, Yamato, Retengo.

Zaštita protiv ovih bolesti provodi se u vrijeme prvih znakova bolesti.

Također je važno pregledavati usjeve na prisustvo i stupanj zaraženosti s lemom – žitni balac (Oulema melanopus). Veće štete i zaraženost se očekuju s porastom temperature zraka. U slučaju pojave velikog broja odraslih oblika (kritičan broj više od 25 po m² ) tretirati dijelove gdje je žarište i pratiti pojavu ličinki. Ukoliko se za tim pokaže potreba izvršiti zaštitu nekim od insekticida: Fastac 10 EC, Karate Zeon, Decis 2,5 EC, Biscaya, Cythrin max, Kaiso, Vantex.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Buketa, mag. ing. agr.
E-mail: Marina.Buketa@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis