Obavijest voćarima! 27.04.2017.

Nestabilno  i  vrlo hladno  vrijeme  tijekom proteklog  tjedna  s jutarnjim  temperaturama  i do  -5  ispod  nule (ovisno o lokalitetu ),rezultiralo  je  većim ili manjem  štetama od mraza na gotovo svim voćnim vrstama.

Preporuka je  7-10 dana nakon niskih temperatura  tretirati nasade fiziološkim biostimulatorima  (PolyAmin,Drin,Fitoalgen F,Megafol) ,kojima se dodaju mineralna hranjiva sa naglašenim sadržajem fosfora,kalija i mikroelemenata.

Jabuke se nalaze u vrlo osjetljivoj  fenofazi na moguće infekcije glavnim uzročnicima gljivičnih bolesti. Preporučujemo  zaštitu usmjerenu na suzbijanje krastavosti  jabuka (Venturia inaequalis) uporabom sistemičnih pripravaka: Indar 5 EW, Score 250 EC, Cros, Domark 40 ME,Chorus 75 WG.Zbog produženog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno  dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja :Dithane M-45, Mankozeb, Pinozeb, Star 80, Delan 700 WDG ili Polyram DF.

Nove količine oborina najavljene su za četvrtak,stoga preporučujemo obaviti zaštitu prije istih.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu ambalažu zbrinuti na propisani način.
 
Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na web adresihttp://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                                           mr.sc Ivana Župić
e-mail: Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis