Obavijest proizvođačima kukuruza! 27.04.2017.

Kao i ranijih sezona proizvođači kukuruza svoje usjeve siju u različitim danima počevši u pojedinačnim slučajevima već od kraja mjeseca ožujka, odnosno većim dijelom od kraja prve dekade mjeseca travnja. Stoga se usjevi kukuruza nalaze u vrlo različitim razvojnom stadijima, a na poljima posijanim u ranim rokovima razvijeno je prvih 2-4 listova (na nekim smo lokalitetima zabilježili štete od niskih temperatura na rano posijanim usjevima kukuruza)! Zbog niskih temperatura zraka zabilježenih u noćnim i ranim jutarnjim satima 21. i 22. travnja o.g. uočljiva su oštećenja takvih biljaka u obliku nekroze lišća i dijela stabljike, ali kod većine takvih usjeva očekuje se regeneracija i oporavak usjeva u narednim danima nakon mogućih padalina te s naknadnim porastom temperature zraka.

U naredna 2 dana očekujemo dugo najavljene količine oborina, pa na poljima gdje usjevi nisu još niknuli preporučujemo primjenu zemljišnih (rezidualnih) herbicida prema uputi od 14. travnja o.g. (naročito na poljima gdje dominiraju jednogodišnji širokolisni i/ili travni korovi). Ipak, na poljima gdje je kukuruz već niknuo, a vide ne neželjene promjene negativnih niskih temperatura u obliku promjene boje ili nekroze (sušenja) biljaka, još ne preporučujemo primjenu herbicida u ranim "post-em" rokovima (sve dok se biljke ne oporave!).

Također, na površinama gdje dominiraju višegodišnji širokolisni (npr. Convolvulus, Cirsium i slično) ili višegodišnji travni korovi (npr. Agropyron, Shorgum i slično) iste je u kukuruzu moguće kemijski suzbijati samo nakon njihova nicanja i početnog rasta pa do određenog razvojnog stadija usjeva (najčešće do razvoja 4-8 lista ili visine biljaka 15-40 cm). U nepovoljnim uvjetima rasta i razvoja korovi su uvijek napredniji u odnosu na kulturnu biljku. U narednom jer razdoblju potrebno redovito pregledati polja kukuruza i odrediti optimalno vrijeme primjene nekih od dopuštenih selektivnih herbicida. Za suzbijanje višegodišnjih korova birati za usjeve kukuruza selektivne translokacijske ili sistemične pripravke.

Tablica 1. Neki pripravci za suzbijanje širokolisnih korova nakon nicanja kukuruza:

Djelatna tvar

Trgovački naziv

Doza (lit. ili kg/ha)

Kontaktni

bentazon

Basagran Super

1,5-2

bromoksinil oktanoat

Xinca

1-1,5

Translokacijski ili sistemični

dikamba

Banvel 480, Kolo, Faraon,  Motikan, Dimbo SL

 

0,5-0,7

klopiralid

Lontrel 300, Logo, Boss, Lontrax

0,2-0,33

fluroksipir

Starane 250, Pluss, Tomigan, Starline, Patrol 200, Fluxyr EC

0,8

fluroksipir & klopiralid

Vega

1-1,5

tembotrion

Laudis

2,25

Kontaktno-translokacijski

bentazon & dikamba

Cambio

2-2,5

florasulam & 2,4-D

Mustang

0,5-0,6

Tablica 2. Neki herbicidni pripravci registrirani za suzbijanje korova u kukuruzu u Hrvatskoj na osnovi sulfonil-ureja herbicida:

Djelatna tvar

Trgovački naziv

Doza (lit. ili kg/ha)

nikosulfuron

Motivell, Kelvin OD, Nicogan, Nicosh, Nisha, Talon, Innovate 240 SC, Marvel, Milagro, Chaman OD

0,17-1,25 (ovisno o pripravku)

nikosulfuron & mezotrion

Elumis

1,5 (ili 0,75 + 0,75)

nikosulfuron & rimsulfuron & mezotrion

Cyntel 51 WG

0,33

rimsulfuron

Tarot, Trawel, Magnum

30-60 g

nikosulfuron & rimskulfuron

Principal WG

70-90 g/ha

nikosulfuron & rimskulfuron & dikamba

Principal Plus WG

0,44

tifensulfuron

Harmony SX, Habit, Harass 75 WG

10-15 g

foramsulfuron

Equip OD

2-2,5

prosulfuron

Peak 75 WG

25 g

foramsulfuron & jodsulfuron

Maister

1,5

rimsulfuron & tifensulfuron

Grid, Grizzly

20-25 g

dikamba & rimsulfuron

Task 64 WG

0,3-0,4

prosulfuron & dikamba

Casper 55 WG

0,3-0,35

tritosulfuron & dikamba

Callam

0,3-0,4

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Odabir pripravaka prilagodimo dominantnim korovima na kukuruznim poljima, pri čemu proizvođači pomoć mogu dobiti kod stručnih osoba, a kod primjene se pridržavati propisanih ograničenja na uputama uz svaki pripravak. Ne prskati po vjetrovitom vremenu zbog mogućih šteta na susjednim osjetljivim usjevima (naročito su na "zanošenje" osjetljivi krumpir, uljne tikve, šećerna repa, soja, voćni nasadi i slično). Neki od pripravaka zahtijevaju dodavanje pomoćnih sredstva za poboljšanje učinka (adjuvanti), te prije same primjene detaljno proučiti upute i ograničenja.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis