Obavijest proizvođačima krumpira 27.04.2017.

Da bi biljci krumpira osigurali nesmetano klijanje i rast bez prisutnosti korova, nakon sadnje, a prije nicanja krumpira može se koristiti nekoliko vrsta herbicida.

Za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova koriste se: Sencor WG 70, Sncor SC 600, Sharmetrin, Metriphar WG, Scorpio 70 WG, Senat WG, Metro, Mistral 70 WG. Svi ovi navedeni pripravci koriste se u dozi 0,75-1,5 kg/ha ovisno o tipu tla, a mogu se  koristiti i nakon nicanja krumpira (ne u ranim sortama krumpira – Jerla i dr.) ali u smanjenim dozama.

Također za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova mogu se koristiti Racer 25 EC, Racer 25 EC u dozi 2 l/ha, Proman u dozi 4 l/ha. Za suzbijanje širokolisnih korova mogu se koristiti: Linurex 50 SC ili Afalon disperzija (ne u mladom krumpiru).

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova: Plateen WG 41,5 (2-2,5 kg/ha), Dost 330 EC, Stomp 330 EC, Pendigan 330 EC, Stomp Aqua SC, Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC Dost 330 ECu dozi od 4-6 l/ha ovisno o preparatu.

Izbor herbicida ovisi o vrsti korova koji dominiraju na zasađenoj parceli, a njihova djelotvornost ovisna je o oborinama koje će premjestiti herbicid u donje slojeve tla bliže korijenju korova.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis