Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka! 27.04.2017.

Prognostičari u narednom razdoblju najavljuju kišovito vrijeme pa proizvođačima jabuka i krušaka preporučamo da redovito obavljaju zaštitu.

Za preventivnu zaštitu plodova od uzročnika krastavosti plodova (Venturia inaequalis) preporučamo primjenu pripravaka Delan 700 WDG, Delan Pro, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Faban ili Chorus 75 WG uz dodatak sumpornog pripravka za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Ako se zaštita provodi nakon kiše, preventivnim fungicidima za zaštitu od krastavosti jabuke mogu se dodati sistemični fungicidi na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone) ili fenbukonazola (Indar 5 EW). Navedeni sistemični pripravci daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Početkom travnja u voćnjacima jabuka zabilježena je vrlo velika brojnost leptira moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) te je brojnost odloženih jaja u nekim voćnjacima iznad kritičnog praga. Niske temperature usporile su razvoj štetnika pa se u voćnjacima s velikim brojem odloženih jaja mogu koristiti regulatori razvoja Runner 240 SC, Insegar 25 WP ili Dimilin SC 48.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis