Obavijest proizvođačima žitarica 26.04.2017.

Zbog izmjene kišnog i suhog razdoblja uz povoljne temperatura optimalni su uvjeti  za razvoj bolesti na žitaricama. Obilaskom parcela ozimog ječmom primijećeni su simptomi sive (Rynhosporium secalis)  i mrežaste pjegavosti ječma (Pyrenophora teres),a u usjevima ozime pšenice simptomi lisne pjegavosti (Septoria tritici), ali se i na ostalim žitaricama očekuje pojava simptoma bolesti tipičnih za određenu žitaricu ( pepelnica, pjegavost, hrđa…) Preporuča se provesti zaštitu usjeva i prije nego što se uoče simptomi bolesti.

Ovisno da li je fungicid registriran u određenoj žitarici, u kojoj se  fenofazi razvoja žitarice smije primijeniti, te da li suzbija određenu bolest  odabrati fungicida i provesti zaštitu usjeva:

AMISTAR EXTRA, AMISTAR OPTI, ELATUS PLUS, ACANTO PLUS, OPERA, SPHERE 535 SC IMPACT 25 SC, CARAMBA, TILT 250 EC, PROPIKON, COMRADE, SEGURIS XTRA, ARTEA PLUS, ARCHER MAX, FOLICUR 250 EW, FOLIAR 250; TEBUSHA EW, TEBKIN 250 EW, TEBUCOL, TEBU SUPER 250 EW; PROSARO 250 EC, OPUS TEAM,  FALCON 250 EC, YAMATO, CHEROKEE, TOPSIN M 500 SC,AMISTAR 250 SC, TAZER, AZAKA …

Pregledom usjeva  žitarica (ječam, pšenica, pšenoraž)  utvrđena je pojava odraslih oblika  leme ili crvenog i plavog žitnog balca ( Oulema melanopus, O.lichenis ). Pojava odraslih oblika utvrđena je na rubnim dijelovima parcela. U slučaju pojave velikog broja odraslih oblika (kritičan broj više od 25 po m2 ) tretirati dijelove gdje je masovna pojava i pratiti pojavu ličinki. Štete koje pričinjaju ličinke vidljive su na listovima u obliku uskih bijelih pruga. Kod masovne pojave ličinki provesti zaštitu. Gdje je god moguće suzbiti ličinke samo u žarištima.

Za suzbijanje ovog štetnika registrirani su insekticidi:

PROTEUS 110 OD, BISCAYA, FASTAC 10 EC, KARATE ZEON, CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, DIREKT, KAISO, VANTEX.

Na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), nalaze se detaljne upute o primjeni navedenih fungicida i insekticida , te ih koristiti prema uputama.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis