Obavijest proizvođačima kukuruza 25.04.2017.

Nakon sjetve kukuruza, prije nego što on nikne ili pak nakon nicanja, do razvijena 3 lista kukuruza mogu seprimijeniti tzv. „ zemljišne“ herbicide. Njima možemo suzbiti jednogodišnje širokolisne korove (  poput bijele lobode, ščira, ambrozije, konice, europskog mračnjaka i dr) i jednogodišnje travne korove (koštan, svraćica, korovsko proso i dr.). U ovom roku i na ovaj način ne mogu se suzbiti višegodišnji korovi poput slaka, osjaka, pirike, divljeg sirka i sl. Njih je potrebno suzbijati nakon nicanja kukuruza i korova, translokacijskim herbicidima, odnosno, herbicidima koje će korovi upiti preko lista.

Nekoliko je  uvjeta  za uspješnu primjenu „ zemljišnih“ herbicida:

  1. potrebno je dobro pripremiti površinu na kojoj se vrši sjetva ( kako bi se herbicid što ravnomjernije rasporedio po površini)
  2.  važno je da nakon prskanja površine herbicidom padne 20-tak  mm kiše, kako bi unijela herbicid u zonu nicanja korova.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova  nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza i korova ili  u ranim razvojnim fazama kukuruza nakon nicanja ( do 3 lista) mogu se primijeniti slijedeći herbicidi: Callisto 480 SC, Racer 25 EC, Mezmer, Pledge 50 WP, Linurex 50 SC, Harmony SX, Harras 75 WG i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnatih korova:

Dual Gold 960, Stomp 330EC, Dost 330 EC,Stomp aqua, Pendigan 330 EC, Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC, Wing P, Frontier X 2 i dr.

Kombinirani pripravci za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i travnatih korova :

Camix,  Akris, Koban T, Lumax, Primextra TZ Gold 500 SC, Adengo i dr..

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno

Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                              E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis