Obavijest voćari! 24.04.2017.

U nasadima jabuka nastaviti sa zaštitom protiv bolesti krastavosti(Venturia inaqualis) i pepelnice (Podosphera leucotricha) da bi se zaštitila novo izrasla lisna jer su oborine od proteklog tjedna isprale zaštitna sredstva.

 Pripravci kontaktnog djelovanja  koje možemo primijeniti su:

a.t. mankozeb (Dithane M-45,Dithane DG Neotec, Star 80, Pinozeb M-45, Mankozeb)

a.t. ditianon –Delan 700 WG.

U zaštiti protiv pepelnice primijeniti jedan od pripravaka na bazi sumpora i gdje  je moguće raditi mehaničko odstranjivanje zaraženih izbojaka a ukoliko je veća zaraza onda pripravci kao što su Tercel WG,Zato 50 WG,Stroby DF koji imaju djelovanje i na krastavost.

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone. Sva primjenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti jer je propisani zakonski rok već prošao (od 26.11.2016).

Sve nejasnoće i dodatne informacije proizvođači mogu provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( www.mps.hr ).

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis