Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze krajem travnja i/ili početkom svibnja! 24.04.2017.

Prve preporuke za usmjerene zaštite vinograda upućene su protiv lozinih grinja šiškarica (Eriophydae), te uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis) i moguće lokalne pojave štetnih gusjenica (Nocutidae, Operophtera) upućene su 31. ožujka i 7. travnja o.g.! U proteklom je razdoblju zbog iznadprosječno toplog vremena u prvoj polovici travnja s najvišim temperaturama koje su tada često bile veće od +18°C vinova loza je vegetacijski napredovala i razvojni su stadiji kalendarski značajno ispred prosječnog stanja u očekivanim sezonama. Tako su primjerice mladice nekih vinskih sorata značajno veće od 10tak cm (npr. Muškat žuti, Chardonnay, Moslavac bijeli ili Šipon i sl.), ali kod nekih sorata one su još uvijek veličine manje od 5 cm (npr. Sauvignon bijeli, Silvanac zeleni, Sauvignon cabernet).

U proteklih je 15 dana zabilježeno vrlo malo oborina, npr. na mjernom lokalitetu Trnovčak samo 7,4 mm a na mjernom lokalitetu Orehovčak samo 6,4 mm!

Pokusi i iskustva nakon 2007. godine pokazuju da su dominantan zdravstveni problem u prvim zaštitama u vinogorju lozine grinje šiškarice (Eriophydae) (razlozi su navedeni u Tablici 1. u preporuci vinogradarima od 31. ožujka o.g.), te je na većini osjetljivih vinskih sorata (izuzev sorte Chardonnay) nakon pojave "vunastog pupa" potrebno u skraćenim razmacima aplikacije 5-8 dana provesti barem 2 usmjerena tretiranja kako bi uspješno spriječili njihovu prekomjernu pojava!

Ponavljamo uputu od 7. travnja o.g. da u Republici Hrvatskoj trenutno na tržištu nema registriranih akaricida za suzbijanje lozinih grinja šiškarica, već samo za suzbijanje štetnih grinja iz skupine "crvenih pauka".

Ove sezone je poljskim mikro-pokusom Savjetodavne službe na vinskoj sorti Moslavac bijeli (Šipon) na lokalitetu Vučetinec u aplikacijama metodom prskanja 4. i 10. travnja o.g. ponovno dobivena dobra postrana djelotvornost sumpornih fungicida (WG i SC formulacije) u većim količinama (dozama) registriranim za suzbijanje pepelnice loze (Erysiphe) do početka cvatnje, ali uz smanjeni utrošak škropiva!

Budući je broj optimalnih dana za prve zaštite vinograda bio značajno smanjen zbog većeg broja sati vjetrovitog vremena, zaraza grinjama šiškaricama je u nedovoljno zaštićenim vinograda vrlo jaka, naročito na osjetljivim vinskim sortama (ove je sezone naročito jako erinozom zaražena vinska sorta Rajnski rizling, čije simptome jačeg napada vidimo već nakon 7. travnja o.g.!)!

Dana 19. i 20. travnja o.g. zabilježen je vrlo jaki i hladni vjetar sjevernog smjera s prosječnim dnevnim brzinama od 23,4 do 43,2 km/h. Naknadno je tijekom naredne vedre noći (21.4.) u jutarnjim satima na mjernom lokalitetu Orehovčak zabilježeno 0°C (južna ekspozicija, vinska sorta Moslavac bijeli ili Šipon), na mjernom lokalitetu Sv.Urban -0,1°C (južna ekspozicija, vinska sorta Rajnski rizling), a na mjernom lokalitetu Trnovčak -1,3°C (istočna ekspozicija, vinska sorta Rajnski rizling). Stoga je već 21. travnja o.g. (petak) na pojedinim lokalitetima zabilježeno smrzavanje mladica vinove loze (naročito na vinskim sortama Muškat žuti, Chardonnay, Pinot i sl.).

Na dan 20. travnja o.g. suma prosječnih dnevnih temperatura mjerena od početka studenog protekle 2015. dosegnula je vrijednost od 861°C, pa tek s krajem travnja i početkom svibnja o.g. očekujemo oslobađanje zimskih spora uzročnika pepelnice iz prezimljujućih plodišta (Erysiphe necator). Na prve ili primarne zaraze tijekom narednih 40tak dana odlučujući je veći broj kišnih dana sa manjim količinama oborina!

Dana 20. travnja o.g. suma prosječnih dnevnih temperatura veća od 8°C mjereno od početka kalendarske godine dosegnula je vrijednost 171°C, pa naknadne toplije kiše u količinama većim od 10 mm moguće već pogoduju prvim ili primarnim zarazama uzročnika plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola) na vinskim sortama i položajima gdje su mladice dužine veće od 10 cm.

U narednom razdoblju svakako preporučujemo planirati i provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv crne pjegavosti (Phomopsis), pepelnice (Erysiphe) i naknadno plamenjače (Plasmopara). Ovisno o izboru fungicida za suzbijanje plamenjače i pepelnice razmaci tretiranja iznose u narednom razdoblju od 8 do najviše 14 dana!

Još je uvijek moguće koristiti neki površinski organski fungicid prema ranijim uputama (vidi Tablicu 1.)

Tablica 1. Neki organski površinski pripravci za preventivnu zaštitu vinove loze od crne pjegavosti:

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena (%)

mankozeb

Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil WP, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 WG

 

0,2-0,25

metiram

Polyram DF

0,2

ditianon

Delan 700 WDG

0,05

folpet

Folpan 80 WDG, Solofol

0,2

propineb

Antracol 70 WG

0,2

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Protiv crne pjegavosti (Phomopsis) i pepelnice (Erysiphe) dobro je površinskim organskim fungicidima dodati manju količinu fungicida iz skupine strobilurina, npr. Stroby DF (0,02 %) ili Zato 50 WG (0,015 %)!

Radi bolje učinkovitosti na crnu pjegavost (Phomopsis) također je moguće u narednom razdoblju umjesto navedene mješavine koristiti gotove kombinirane pripravke, npr. Cabrio Top DF (0,2 %) ili Universalis SC (0,25 %). Obavezno ovim kombiniranim fungicidima dodati manju količinu sumpornih pripravaka (vidi Tablicu 2.)  radi bolje učinkovitosti na pepelnicu (Erysiphe) i postranog učinka na lozine grinje šiškarice (Eriophydae)

Tablica 2. Pripravci na osnovi sumpora koji se koriste u vinogradarstvu:

 

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena*

 

sumpor

Thiovit Jet, Kumulus, Kalinosul, Chromosul, Kossan, Sulfolac, Cosavet DF, Sumpor WG, Sumpor SC-80, Brimflo SC

 

0,3-0,5 %

Ako nema jače zaraze lozinim grinjama šiškaricama, moguće je umjesto sumpornih fungicida u narednom razdoblju protiv pepelnice koristiti Karathane Gold EC (0,05 %)

Na lokalitetima i sortama gdje se ranijih sezona javljala jača populacija lozinih grinja šiškarica, naročito akarinoze (npr. Sauvignon, Graševina, Silvanac zeleni, Moslavac bijeli ili Šipon) i erinoze (Rajnski rizling, Sauvignon, Muškat žuti) provjeravati zdravstveno stanje nasada. Samo prema potrebi primijeniti specifični akaricid po protekloj preporuci od 7. travnja o.g. (određeni postrani učinak na lozine grinje šiškarice prema pokusima pokazuju jedino pripravci Masai WP i Envidor SC!) (doza za lozine grinje šiškarice je 25-30 % veća nego za grinje iz skupine "crvenih pauka").

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije još dana 31. ožujka o.g., a pojavu leptira žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) još nismo zabilježili! Njihovo kemijsko suzbijanje u narednom razdoblju nije potrebno!

Na položajima i vinskim sortama gdje su zabilježene štete od jačih hladnih vjetrova i niskih jutarnjih temperatura zabilježenih u danima 19.-21. travnja o.g. moguće je u narednom razdoblju folijarno planirati korištenje biognojiva s naglašenim sadržajem aminokiselina uz dodavanje mineralnih gnojiva sa naglašenim sadržajem fosfora, kalija i mikro-hranjiva,  (vidi preporuku od 20. travnja o.g.)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis