Obavijest ratarima 24.04.2017.

Ovisno o terminu sjetve ozime žitarice su u fazi busanja. odnosno vlatanja. Upravo u navedenim fenofazama korovi nanose najveće štete žitaricama. Njihovim pregledom primijećena je veća prisutnost korova.

Upozoravamo proizvođače žitarica da pregledaju svoje usjeve, te prema najzastupljenijim vrstama korova na vrijeme primjene herbicide.

Ovisno o žitarici  treba odabrati jedan od  registriranih herbicida i provesti zaštitu od korova:

AXIAL 5 EC – dozvoljen za primjenu u pšenici i ječmu za suzbijanje uskolisnih korova. Primjenjuje se od razvijena 3 lista do  vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 12-39).

NUANCE– dozvoljen za primjenu u pšenici, ječmu, zobi, raži. Primjenjuje se od početka busanja do vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 13-39).

TOSCANA, TRIMUR – dozvoljen za primjenu u pšenici i ječmu, od početka do kraja busanja (BBCH 13-29).

GRODYL – dozvoljen za primjenu u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži, piru. Primjenjuje se od početka busanja do pojave zastavice (BBCH 13-37).

HUSSAR OD – dozvoljen za primjenu u pšenici, ječmu, raži, pšenoraži. Primjenjuje se od početka busanja do pojave zastavice (BBCH 13-37).

SEKATOR OD – dozvoljen za primjenu u pšenici, ječmu. Primjenjuje se od početka busanja do drugog koljenca (BBCH 13-32).

BIATHLON 4 D – dozvoljen za primjenu u pšenici, ječmu, zobi, raži, pir. Primjenjuje se od početka busanja do vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 13-39).

ACCURATE 200 WG  – dozvoljen za primjenu u pšenici i ječmu. Primjenjuje se od faze 3. lista do  vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 12-39).

MUSTANG, LANCELOT 450 WG – dozvoljen za primjenu u pšenici, ječmu i zobi (Lancelot 450 WG). Primjenjuje se od kraja busanja do vidljivog prvog koljenca (BBCH 21-31).

DEHERBAN A EXTRA , DICOPUR MAX, ESTERON EXTRA 600 EC, DICOPUR TOP 464 SL – dozvoljen za primjenu u pšenici i ječmu. Primjenjuje se od sredine busanja do početka vlatanja (BBCH 25-30).

DUPLOSAN DP, OPTICA TRIO – dozvoljen za primjenu u pšenici i ječmu. Primjenjuje se od sredine busanja do prvog koljenca (BBCH 25-31).

LONTREL 300, CLAP 300, BOSS, LONTRAX – dozvoljen za primjenu u pšenici i ječmu. Primjenjuje se od sredine busanja do drugog koljenca (BBCH 25-32).

STARANE 250 PLUSS,TOMIGAN 250 EC, FLUXYR 200 EC, PATROL 200, VEGA  (samo u pšenici i ječmu) STARLINE – dozvoljen za primjenu u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži. Primjenjuje se od početka busanja do  vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 13-39). Ne primjenjivati kod temperatura nižih od 10°C.

Napominjemo da se najbolji učinak u suzbijanju korova postiže kad su u fazi 2-6 listova.

Nije preporučljiva primjena herbicida u usjevima koji nisu u dobroj kondiciji.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis