Obavijest proizvođačima luka i češnjaka 24.04.2017.

Preventivnu zaštitu usjeva luka i češnjaka od plamenjače luka i češnjaka (Peronospora destructor) provesti primjenom jedan od fungicida:

NEORAM WG (bakrov oksiklorid)

Primjena u češnaku, luku, mladom luku, luku kozjaku.

Koncentracija 0,25-0,35%

K- 3 dana

DITHANE DG NEOTEC (mankozeb)

Primjena u češnjaku u količini 2,1 kg/ha. K-28 dana.

Primijeniti preventivno ili pri pojavi prvih znakova bolesti.

Ne smije se primjenjivati u vodozaštitnim zonama, kosim erozivnim površinama, blizu bunara, mora, jezera i vodotokova.

INFINITO (propamokarb)

Primjena u luku  u količini 1,6 l/ha, u razmaku od 7 dana i stadiju razvoja od trećeg vidljivog lista do faze početka propadanja listova (BBCH 13-47).

Sredstvo se smije primijeniti dva puta godišnje. 
K- 7 dana.

SHIRLAN 500 SC (fluazinam)

Primjena u luku. K- 7 dana

Sredstvo primijeniti preventivno, kada je biljka u fazi 6-7 listova.

Primjenjuje se u vremenskom razmaku od 7-14 dana.

Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 5

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Do 26.11.2016. svi uređaji za primjenu pesticide moraju biti barem jednom pregledani. Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Redoviti pregled mogu obavljati samo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, njihov popis je objavljen na web stranici Ministarstva.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis