Obavijest proizvođačima kukuruza 24.04.2017.

Krajem travnja započinje sjetva kukuruza. Nakon sjetve prije nicanja ili u ranoj fazi nakon nicanja može se provesti zaštita od korova primjenom tzv. zemljišnih herbicida za čije dobro djelovanje je važno da tlo bude dovoljno vlažno.

Herbicidi koji suzbijaju širokolisne i uskolisne korove prije ili u ranoj fazi poslije nicanja  su:  Camix (3,75 l/ha), Lumax (3,5-4 l/ha pre-em, 2,5-3,5 l/ha post-em), Primextra TZ gold 500 SC (4-5 l/ha); Click 50 FL (1,5-2 l/ha) Akris (3-4 l/ha pre-em, 3-3,5 l/ha post-em); Adengo SC (0,44 l/ha), Merlin WG (0,10-0,13 kg/ha pre-em, 0,08 kg/ha post-em); Koban 600         (2 l/ha),  Koban T (3-4 l/ha).

Jednogodišnje širokolisne korove nakon sjetve prije nicanja i (ili) u ranoj fazi poslije nicanja  suzbijaju herbicidi: Harass 75 WG, Harmony SX (10-15 g/ha); Linurex 50 SC(1,35- 1,6 l/ha); Racer 25 CS, Racer 25 EC(1-1,5 l/ha); Callisto 480 SC, Mezmer (0,25-0,3 l/ha pre-em, 0,15-0,25 l/ha post-em); Pledge 50 WP (0,08 kg/ha pre-em).

Jednogodišnje uskolisne i neke širokolisne korove u fazi prije nicanja kukuruza suzbijaju herbicidi: Dual gold 960 EC (1-1,5 l/ha);  Stomp 330 E, Dost 330 EC, Stomp aqua CS, Pendus 330EC, Pendigan 330 EC, Sharpen 330 EC Wing P(2,5-6 l/ha); Frontier X2 (0,8-1,4 l/ha).

Herbicide primijeniti prema preporukama proizvođača

Na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), nalaze se detaljne upute o primjeni navedenih herbicida, te ih koristiti prema uputama.

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis)  štetnik kukuruza,  paprike i rajčice prezimljuje kao gusjenica u kukuruznoj slami ( kukuruzincu). Početkom svibnja odrasli leptiri napuštaju slamu, te nakon kopulacije počinju odlagati jaja na usjeve kukuruza te gusjenice prave štete. Obaveza je  poljoprivrednika da do kraja travnja zaoru stari kukuruzinac i na taj način spriječe izlijetanje leptirića moljca i štete na novo zasijanim usjevima. To je jedna od najznačajnijih mjera borbe protiv ovog štetnika.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis