Obavijest proizvođačima kukuruza! 24.04.2017.

Nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza vrijeme je za primjenu zemljišnih herbicida za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova.

Za suzbijanje jednogodišnji travnih korova možete koristiti herbicide: Dual Gold 960, Frontier X2, Stomp 330, Dost 330 E, Pendigan 330, Stomp Aqua, Pendus 330 EC, Koban 600, Wing P.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova možete koristiti herbicide: Racer 25 EC, Pledge 50 WP, Merlin, Linurex 50 SC, Afalon Disperzija, Adengo ili Callysto 480 SC.

Ukoliko su na parceli prisutni i jednogodišnji širokolisni i jednogodišnji travni korovi koriste se kombinacije prije navedenih herbicida, a na tržištu postoje i gotove kombinacije kao: Primextra TZ Gold 500 SC, Lumax, Koban T, Akris.

Nakon primjene zemljišnih herbicida za njihovo dobro djelovanje potrebna je kiša.

Za dobar odabir herbicida i vrijeme primjene važno je poznavati zakorovljenost parcele. Ako na parceli prevladavaju višegodišnji korovi (npr. pirika, divlji sirak, osjak, slak) navedeni zemljišni herbicidi ih neće suzbiti! U tom će slučaju biti potrebno tretiranje nakon nicanja kukuruza i korova pa dobro razmislite treba li na takvoj parceli koristiti zemljišne herbicide.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

 

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis