Obavijest voćarima! 21.04.2017.

Posljednja preporuka za zaštitu jezgričavog voća od infekcije uzročnikom krastavosti ploda i mrljavosti lista ( Venturia spp.) upućena je prije  7 dana. U međuvremenu su ostvareni uvjeti za infekcije ovim uzročnikom tijekom 15. i 16. travnja. Nasadi tretirani prema preporuci od 14.04. bili su zaštićeni.  Nove oborine, a s time i ostvarenje uvjeta za nove  infekcije  očekujemo  tijekom nedjelje te ponovno sredinom idućeg tjedna. Zbog toga je potrebno prije kiše zaštititi nasade kombinacijom pripravaka s površinskim djelovanjem, koji će pružiti zaštitu zametnutim plodićima (  Dithane M-45, Dithane DG NeoTec, Mankozeb M-45, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Penkozeb 75 DG, Delan 700 WDG, Delan PRO ) i pripravaka sistemičnog djelovanja koji će pružiti dugotrajniju i pouzdaniju  zaštitu zelenoj lisnoj masi (Score 250 EC, Agro EC, Difcor EC, Difenzone, Indar EW).  Navedeni pripravci sistemičnog djelovanja suzbijaju i pepelnicu jabuke ( Podosphaera leucotricha).

U voćnjacima koji su u sustavu integrirane proizvodnje djelatne tvari iz skupine ditiokarbamata (mankozeb, metiram, propineb i ciram) smiju se koristiti najviše tri puta godišnje, ali ne uzastopno!

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS). 

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna

Pripremi za ispis