Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške! 21.04.2017.

Tijekom protekle noći na lokalitetima na kojima su postavljene mjerne stanice zabilježene su negativne temperature zraka u različitim intenzitetima i trajanju. Najniže temperature zabilježene su u Daruvaru -2 °C i Bjelovaru -1,6 °C dok je na ostalim lokalitetima Čazma, Grabovnica, Hercegovac,Veliko Trojstvo i Zdenački Orlovac temperatura varirala od -0,1do -0,8 °C. Ove temperature su zabilježene u periodu od 00 do 6 sati. Meteorolozi najavljuju i za slijedeću noć i jutro mogućnost pojave ovakvih temperatura. Jabuka kao i ostale voćne vrste nalaze se u najosjetljivijim stadijima razvoja.

Proizvođači jabuka mogu radi umanjenja šteta primijeniti neke od pripravaka na bazi geberelina uz dodatak biostimulatora : Drin, Poly-Amin, FitoAlgen F,Bioplex Aminovital, Megafol i dr. Važno je da se ova mjera provede 24 sata nakon stresne situacije.

Na ostalim voćnim vrstama mogu se koristiti također navedeni biostimulatori. Ove biostimulatore potrebno je primijeniti i nakon 7-10 dana ukoliko biljke ne stradaju jače od mraza.

Od protekle preporuke za suzbijanje bolesti na jabuci i krušci proteklo je 7 dana. U tom periodu prevladavalo je promjenjivo vrijeme ovisno o lokalitetu zabilježene su blage do srednje infekcije i to u periodu od 16-18.04.2017. Prema najavama meteorologa moguća je pojava oborina tijekom vikenda, tako da je potrebno provesti preventivno tretiranje protiv krastavosti(Venturia inaeqalis)  jabuke i kruške : Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Delan 700 WDG, Delan Pro, FabaniliChorus 75 WG

Pripravke iz skupine strobilurina: Stroby DF,Zato 50 WG iliTercel WG moguće je primijeniti u nasadima gdje je jače prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha). Ovi pripravci preventivno suzbijaju krastavost i pepelnicu te ih je potrebno primijeniti prije novih oborina.

U nasadima jabuke prati se let leptira jabučnog savijača(Cydia pomonella)  kao i minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) te se voćari upućuju na daljnje praćenje prognoza.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

Pripremi za ispis