Obavijest poljoprivrednicima! 21.04.2017.

Budući da meteorolozi  najavljuju mogućnost mraza koji može nanijeti ozbiljne štete na poljoprivrednim kulturama, za ublažavanje posljedica preporučujemo primjenu  fizioloških  biostimulatora: Drin, Polyamin, Bioplex, Fitoalgen F, Aminovital, Megafol i dr. prije mraza.

Ponoviti prskanje 7-10 dana nakon mraza uz dodatak folijarnih gnojiva s naglašenim fosforom, kalijem i mikroelementima.

Potrebito je i nasade jabuke zaštititi od uzročnika bolesti krastavosti (Venturia inaequalis) koristeći se kombinacijom sistemičnog i preventivnog pripravaka prema preporuci od 14.04.

Manje površine tek izniklih biljaka moguće je zaštititi prekrivanjem agrilom.

Preporučene pripravke koristiti po preporuci proizvođača i u skladu s fitosanitarnim informacijskim sustavom . Evidentirati prskanje te ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr 

Pripremi za ispis