Obavijest vinogradarima! 20.04.2017.

Upućujemo vinogradare da ,čim im dozvole vremenske prilike, izvrše  zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika  crne pjegavosti ( Phomopsis viticola).

Preporučuje se  uporaba organskih preventivnih fungicida na bazi propineba ( Antracol WG 70 ), na bazi mankozeba ( Dithane M 45, Mankozeb, Pinozeb M-45), na bazi metirama(  Polyram DF) .

Gore navedenim preparatima dodati neki preparat na bazi sumpora ( Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Chromosul 80, Cosavet DF ili Kossan WG) koji osim što djeluju i na smanjenje klijavosti spora crne pjegavosti smanjuje i napad lozinih grinja.

Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis