Obavijest poljoprivrednicima! 20.04.2017.

Tijekom  sutrašnjeg jutra  i jutra sa petka na subotu prognoziran je mraz, koji bi mogao nanijeti štete biljkama u osjetljivim fazama rasta. Da bi se štete ublažile, moguća je primjena fizioloških biostimulatora, kao što su Drin, Polyamin, Aminovital, Fitoalgen F i dr. prije mraza te ponovno 7-10 dana nakon mraza.

Noviji pripravci na tržištu su takozvani biljni antifreeze pripravci, na bazi bakterije  Thioobacillus spp. (Cropaid, Plant  Antifrost  Protector) koji štite biljku od smrzavanja. To su pripravci koji se primjenjuju  razrijeđeni s vodom, najmanje  6 sati prije smrzavanja, a idealno bi bilo 1-2 dana prije smrzavanja. Treba ih primijeniti u najtoplije doba dana. Neće pomoći biljkama koje su već oštećene od mraza, dakle, primjena nakon mraza nema smisla.

Navedene pripravke nije preporučljivo miješati sa sredstvima za zaštitu bilja.

Utjecaj negativnih temperatura  u višegodišnjim nasadima može se umanjiti paljenjem organske tvari u nasadu ( bale slame i sl.), pri čemu se stvara dim koji štiti biljke, dok se u vrtovima gredice mogu prekriti agrilom i tako zaštititi mlade, tek iznikle biljčice.

Navedene pripravke potrebno je koristiti isključivo prema uputstvima proizvođača!

                                                                                               Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis