Obavijest za voćare! 14.04.2017.

U nasadima jabuka potrebito je izvršiti zaštitu od uzročnika bolesti krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Za zaštitu prije oborina preporučujemo koristiti preventivne pripravke: Delan 700WDG, Delan Pro, Mankozeb, PinozebM-45, Dithane M-45 i dr.

Ako vršimo zaštitu poslije oborina potrebito je koristit jedan od sistemičnih pripravaka: Score 250EC, Indar 5EW, Fond 12E uz dodatak preventivnog pripravaka: Dithane M-45, Delan 700WDG i dr.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) koristiti pripravke na osnovu sumpora, mehanički odstranjivati zaražene izboje ili u slučaju jače zaraze koristiti pripravke : Zato 50WG, StrobyWG, Tercel  koji djeluju i na krastavost jabuke.

Prije upotrebe pripravka pročitati priloženu uputu, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti. Sve pripravke koristiti u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Mara Maglić dipl.ing.agr.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis