Obavijest voćari! 14.04.2017.

U nasadima jabuka nastaviti sa zaštitom protiv bolesti krastavosti(Venturia inaqualis) i pepelnice (Podosphera leucotricha) da bi se zaštitila novo izrasla lisna masa a prije najavljenih oborina pripravcima kontaktnog djelovanja (Dithane M-45,Neotec, Pinozeb, Mankozeb, Delan ,…)

Ukoliko se ne uspije napraviti zaštita prije najavljenih oborina moguće je primijeniti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja nakon kiše kao što su

a.t  difenkonazol (Difcor, Score 250 EC)  ili a.t. fenbukonazol (Indar 5 EW )kojima se dodaje pripravak kontaktnog djelovanja kao što su

a.t. mankozeb (Dithane M-45,Dithane DG Neotec, Star 80, Pinozeb M-45, Mankozeb)

a.t. ditianon –Delan 700 WG.

U zaštiti protiv pepelnice primijeniti jedan od pripravaka na bazi sumpora i gdje  je moguće raditi mehaničko odstranjivanje zaraženih izbojaka a ukoliko je veća zaraza onda pripravci kao što su Tercel WG,Zato 50 WG,Stroby DF koji imaju djelovanje i na krastavost.

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone. Sva primjenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti jer je propisani zakonski rok već prošao (od 26.11.2016).

Sve nejasnoće i dodatne informacije proizvođači mogu provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( www.mps.hr ).

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis