Obavijest vinogradarima! 14.04.2017.

Nasade vinove loze u ovoj fazi porasta zaštititi od bolesti fomopsisa ili crne pjegavosti (Phomopsis viticola) jednim od pripravaka kontaktnog djelovanja kao što su :

a.t. metiram (Polyram DF)

a.t. mankozeb (Dithane M-45,Pinozeb M-45,Mankozeb, Star 80 WP)

a.t. propineb (Antracol WG 70)

U zaštiti protiv pepelnice može se primijeniti jedan od pripravaka na bazi sumpora koji djeluju i na grinje a kod jačeg napada upotrijebiti jedan od dozvoljenih akaricida.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom.

Upotrijebljena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu zbrinuti na propisani način.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti jer je propisani zakonski rok već prošao (od 26.11.2016).

Sve nejasnoće i dodatne informacije proizvođači mogu provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( www.mps.hr ).

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis