Obavijest ratari –soja! 14.04.2017.

Usjevi soje se mogu u više rokova zaštititi od korova.

Prvi rok zaštite je nakon sjetve a prije nicanja.

Herbicidi koji imaju dozvolu u tim rokovima a djeluju protiv širokolisnih korova:

a.t. metribuzin (Sencor WG 70, Metriphar, Scorpio 70 WG, Senat WG, Metro, Mirstral 70 WG)

u količini od 0,5 kg/ha pre em ili 0,25 pre-sow + 0,25 kg/ha pre em

a.t.linuron (Afalon disperzija) 2,0-2,1 l/ha

Herbicidi koji imaju dozvolu u soji protiv jednogodišnjih travnih korova (i nekih širokolisnih) su:

a.t.S-metolaklor (Dual Gold 960 EC)1-1,4 l/ha pre-em

a.t.dimetenamid-P (Frontier X-2)0,8-1,4 l/ha pre-em

a.t.petoksamid (Koban 600) 2,0 l/ha pre-em, najkasnije 3-5 dana iza sjetve

a.t.pendimetalin (Stomp 330 E 4,0-6,0 l/ha  pre-em,odmah nakon sjetve, Dost 4,0-6,0 l/ha pre-em, Pendigan 330 EC 4-6 l/ha pre-em, Stomp Aqua 2,5-3 l/ha)

 Wing P (pendimetalin+dimetenamid-P) 3,5-4 l/ha pre –em

a.t.bentazon+ a.t.imazamoks pripravak Corum 1,25 l/ha (ili 2x 0,625), uskolisni i širokolisni korovi,gotova kombinacija

Prije upotrebe bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Posebno obratiti pozornost na koje korove djeluje izabrani pripravak u kojoj fazi razvoja biljke i korova i na preporučene vremenske uvjete kod primjene.

Sva primijenjena sredstva upisati u evidenciju a ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti jer je propisani zakonski rok već prošao (od 26.11.2016).

Sve nejasnoće i dodatne informacije proizvođači mogu provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( www.mps.hr ).

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis