Obavijest proizvođačima ranih kupusnjača! 14.04.2017.

Tijekom ovog razdoblja obavlja se sadnja ranih presadnica kupusnjača (kupus, kelj, cvjetača, brokula) u polje. Prije presađivanja ranih kupusnjača u polje, potrebno je poduzeti preventivne mjere za suzbijanje sljedećih štetnika:  kupusna muha (Delia radicum), kupusni buhači (Phyllotreta sp.), kupusna brašnena uš (Brevicoryne brassicae), lisna sovica (Mamestra sp.), crvena i zelena kupusna stjenica (Eurydema ventrale i Eurydema oleraceum). Preporuča se potapanje presadnica kupusa neposredno pred sadnju u trajanju od 15 minuta u škropivo na bazi imidakloprida: Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Kohinor 200 SL i Dali.

Nakon sadnje preporuča se postavljanje žutih ljepljivih ploča na visinu od 30 cm radi praćenja pojave kupusne muhe (Delia brassicae) i pojave kupusnih buhača (Phyllotreta spp.). U usjevima gdje se kupusna muha javlja redovito i jače,uz prethodnu mjeru potrebno je pregledavati mlade biljčice i tražiti odložena jaja i ličinke. Ako se prosječno na jednoj biljci nađe po jedno jaje ili ličinka, odnosno ako se nađe više od 4 jaja ili ličinke po kvadratnom metru treba provesti kemijsku zaštitu. Pripravci koji su registrirani za kupusnu muhu na kupusnjačama: Calinogor, Perfekthion, Chromogor i Mospilan 20 SG (samo za kelj pupčar). Kemijsko suzbijanje kupusnih buhača potrebno je izvršiti ako unište više od 10% lisne površine, a dozvolu imaju sljedeći pripravci: Rogor 40 EC, Nurelle D, Chromorel D (kupus), Cythrin max, Fastac 10 EC (kupus, brokula, cvjetača) i Decis 2,5 EC (kupusnjače). Osim tih štetnika potrebno je pregledavati biljke na prisutnost kupusnog bijelca (Pieris brassicae) kojeg treba suzbijati ako se pojavi na više od 10% biljaka  i to nekim od sljedećih pripravaka: Biobit WP, Fastac 10 EC, Chromorel D i Vantex. 

Osim štetnih kukaca postoji i velik broj napasnih i ekonomski važnih korova koji redovito zakorovljuju usjeve kupusnjača. Pripravci dozvoljeni za suzbijanje korova prije presađivanja: GALIGAN 240 EC i GOAL (kupus)

STOMP 330 E (kupus, brokula, cvjetača)

STOMP AQUA, SHARPEN 330 EC i PENDUS 330 EC (kupus, kelj, kelj pupčar, cvjetača)

DEVRINOL 45 FL (kupus, kelj, cvjetača)

Nakon presađivanja dozvolu imaju sljedeći pripravci: FUSILADE FORTE (kupus) i LENTAGRAN 45 WP (kupus, cvjetača, brokula, kelj pupčar). Pri izboru herbicida treba obratiti pažnju o stupnju zakorovljenosti, vrsti korova, tipu tla i plodoredu.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis