Obavijest proizvođačima kukuruza! 14.04.2017.

U tijeku je sjetva kukuruza, potrebno je zaštiti kukuruz od korova. Prvu zaštitu moguće je napraviti odmah nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza ili nakon nicanja pa do faze 2-3 lista. Za dobru djelotvornost zemljišnih herbicida vrlo je važno da ima dovoljno vlage u tlu.

Kod problema sa jednogodišnjim uskolisnim korovima i pojedinim  širokolisnim korovima u kukuruzu moguće je primijeniti slijedeće herbicide: Dual gold 960 EC, Koban T, Frontier X2, Pendigan 330 EC, Stomp 330 E, Dost 330 EC, Stomp aqua, Wing P.

Jednogodišnje širokolisne korove suzbijaju: Racer 25 EC, Callisto 480 SC, Pledge 50 WP, Merlin, Click 50 FL.

Gore navedene herbicide potrebno je kombinirati da bi se pokrio cijeli spektar biljaka koje obično zakorovljuju kukuruz ili je moguće upotrijebiti gotove tvorničke kombinacije: Primextra TZ gold 500 SC, Lumax, Camix, Akris, Koban 600.

Ovim putem upozoravamo proizvođače kukuruza da su pregledom proizvodnih površina na terenu uočene parcele sa nezaoranim  kukuruzincom. Kukuruzinac treba zaorati najkasnije do 15. svibnja kako bi se spriječilo izlijetanje prve generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis), najopasnijeg štetnika kukuruza koji je prisutan svake godine na svim područjima uzgoja kukuruza, a štete čini i na paprici, jabuci, breskvi i brojnim drugim kulturama.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Buketa, mag. ing. agr.
E-mail: Marina.Buketa@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis